KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

 

Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Melakukan pelayanan tahanan
Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN
Melakukan pengelolaan RUTAN
Melakukan urusan tata usaha